15 Aralık 2011 Perşembe

Bir tasarımcının bilmesi gerekenler: Sanat Terimleri


Grafik Tasarım ile uğraşanlar bilir, bu işte bilgi olmadan tecrübe yetersiz kalır. Bilgisiz; yaptığınız işi defalarca yapıp bozarsınız ya orantı uymaz ya renginde sorun vardır ya da birşey eksik dersiniz. Bunları özellikle paylaştım bilmenizde fayda var. İyi çalışmalar diliyorum. (Taslak bana aittir.)
A
AÇIK KOMPOZİSYON (Open Composition) : Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. Kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. Açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. Tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. Açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. Rönesans’ın aksine, Barok açık kompozisyonu yeğlemiştir.
AKADEMİZM (Academicism) : Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anlamında kullanılır. Yeni sanatsal arayışlara karşı çıkan bir tutumu ifade ettiği için, sözcük olumsuz niteliktedir.