29 Temmuz 2013 Pazartesi

Gerçekçi Disney Karakterleri

Yaratıcılık sınır tanımıyor. Bir çoğumuz Disney karakterleriyle büyüdük. Gerek masallarla gerekse çizgi filmleri ile...Finlandiyalı Jirka Väätäinen adlı grafik tasarım ögrencisi, masal prenseslerine benzeyen insanlara kostüm giydirip fotoğraflarını Photoshop programıyla düzenlemiş. Şimdi birlikte göz atalım...

26 Temmuz 2013 Cuma

Reklamcılıkta Yaratıcı Yönetmen Kavramı

Reklam sektöründe, herkesin aklını karıştıran bir görev: Yaratıcı Yönetmenlik. İngilizcesi Creative Director. Tam Türkçesi Yaratıcı Yönetmen ya da Yaratım Yönetmeni. İngilizceden apartanlar ise kötü bir kullanım ile Kreatif Direktör diyorlar (yanlış).
Son yıllarda bazı dergilerde de yaratıcı yönetmen görevini görüyoruz. Bunlar hep yurtdışından ithal edilen görevler. Türkiye'de bir dergide "Yayın Yönetmeni" ya da "Genel Yayın Yönetmeni" ve bazen de "Sanat Yönetmeni" zaten derginin tüm yaratıcı içeriğini oluşturan ve yaratan kişilerdir. Dergide yaratıcı yönetmen kavramışu an için elzem bir durum değildir.
Türkiye'de Reklam Sektöründe Yaratıcı Yönetmenlik...
Temel olarak bugünkü anlamda reklam ajanslarının doğuşunun kökeni 1970'lerdir. Daha öncesi bir kaç ajans ile reklamcılığın uzun süren ilk dönemidir diyebiliriz. Bugünkü anlamda reklam ajansı (yaratıcı yönetmen, reklam yazarı, sanat yönetmeni, yapımcı, grafik uygulamacı, müşteri temsilcileri... gibi departmanlar ve uzmanlardan oluşan) yapıları itibariyle öncekilerden daha fazla iş yapabilen kapasiteye ulaşır ve temeli uzmanlıkları tek çatı altında barındırmasıdır.
1980'li yıllar, reklam ajanslarının "sözden" çok "görsele" ağırlık verdikleri, bu nedenle de reklam ajanslarında grafik tasarımcıların el üstünde tutulduğu bir dönemdir. Reklamverene bir iş anlatılırken, aynı zamanda bir ülkenin reklam zihniyeti de oluştuğu için, görsel anlatımın ön plana çıkması doğaldı. Hedef kitleler TV, renkli gazete gibi uygulamaları ilk defa görüyor ve görsellik de bu nedenle önem kazanıyordu.

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Grafik Tasarım Kuramı

Grafik Tasarım ile ilgili kafasında soru işaretleri bulunan arkadaşlar bu tanıtım yayınım sizin için. Üretmeyi seviyorsanız, tasarım yapmak sizin işiniz ise ancak "Bu meslek için uygun kişi miyim?" sorusuyla baş edemiyorsanız bu kitabı kesinlikle size öneriyorum. Fazla söze gerek yok tanıtımı fazlasıyla yeterli.
Grafik tasarımın bir meslek olarak bilinmediği 1920'lerden, iletişimin vazgeçilmez pratiklerinden biri olduğu 2000'li yıllara dek önde gelen pek çok tasarımı ve sanatçının grafik tasarımın yüzyıllık evrimine yön veren metinlerinin bir derlemesi olan Grafik Tasarım Kuramı, yalnızca tüketim kültürü bağlamında edilgen bir meslek olarak görülen grafik tasarımın altında yatan dinamik, bilinçli ve çağdaş kuramsal yapıyı açığa çıkarmaktadır. Sanayi Devrimi'nin ardından hızla gelişen bir dünyaya yönelik bu kuramlar, günümüz dünyasının biçim ve imge algısını etkilemeye ve değiştirmeyi sürdürmektedir.
Makineleşen dünyanın yeni vizyonunu belirlemeyi amaçlayan Marinetti ve bu yeni dünyanın sanatını inşa etmeye kararlı Rodchenko'dan; amaçsız gösterişe karşı sadeliği savunan Tschichold ve Warde'a; kontrolden çıkmış tüketim kültürünün ölümcül sonuçlarını tartışan Lasn'dan, 21. yüzyılın yeni mecralarındaki tasarım dilini oluşturan Manovich'e, bu derleme içerisinde yer alan yazarlar gerek geçmiş gerekse günümüzün tasarımına panoramik bir bakış açısı sunmaktadır.

16 Temmuz 2013 Salı

Renk Yönetim Sistemi

"Renk reprodüksiyonunun başlangıcından itibaren, Renk Yönetimi çeşitli şekillerde yapılıyordu. Basit olarak renk yönetimi matbaanın bütün iş akışının güvenilir ve tutarlı olmasını sağlama faaliyeti olarak açıklanabilir. Bu sonuçtan yola çıkarak matbaacılıkta renge etki eden bütün etkenleri bilmemiz ve kontrol altına almamız gerekir. Bu günün büyük ölçüde dijitalleşmiş matbaacılık işlemlerinde kesin renk kontrolü için yeni stratejiler ve gelişimler gerekmektedir. Bir çok teknik nedenden dolayı geleneksel sistemlerle renk kontrolü bu günün ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.
Görüntünün sayısallaştırılmasından baskıya kadarki aşamada geleneksel röprodüksiyonun iş akışı CMYK bazlıdır. Renk iletişiminde kesinliği ve doğruluğu ( üretim işlemleri arasındaki renk bilgisinin aktarımı) sağlamak için tarayıcılar ve film çıkış cihazları kalibre edildi ve linerizasyonları yapıldı.Gri skalaların parlaklıkları ve gri skalayı kaplama değerleri her renk kanalı (C, M, Y, K) için referans değerlere göre kalibre edildi.Bunlara ek olarak pozlandırma ve baskı karakteristiklerinin karşılaştırılmasıyla görüntüler ve tram noktalarına müdahale edilerek düzeltmeler yapıldı.densitometrelerin kullanılarak gerekli veriler toplandı.

14 Temmuz 2013 Pazar

Tasarım Maliyet Değildir!

Maliyet hesabı grafik tasarımcıların müşterilerine açıklamak için yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Bu yüzden bu yazıyı paylaşmak istedim. Buyrunuz efendim.
Ürün, planlamadan tüketime kadar ki her aşamada maliyet üretir.
Üretimde yaptığınız, hammadde temini, hammaddenin işlenmesi, ambalajlama, nakliye gibi tüm harcamalarınızı ürün maliyetine eklersiniz. Bu maliyete varsa işyeri kiranız, personelinize ödediğiniz maaş, sigorta, yemek ve stopaj giderleriniz, elektrik ve su faturalarınız, ayrıca doğal olarak ödediğiniz vergiler de maliyet olarak ürün fiyatına eklenir. Bu harcamalar rutin olarak üretim devam ettiği sürece yapacağınız masraflardır ve bu masraflar ürün için birer maliyettir.


Birde bu maliyetlere sessizce sızan bir harcama daha vardır; Reklam !
Eğer ürününüzü tüketiciye daha hızlı ve daha kolay satmak istiyorsanız bunun en iyi yolu tanıtımdır ve tanıtım yani reklam da bir masraftır ve tarafınızdan sessizce belki de siz bile farkına varmadan ürün maliyetine ilave edilecektir. Bir Televizyon yada radyo reklamı, bir afiş, dergi ilanı yada broşür pahalı ancak verimli birer pazarlama aracıdır ve aynı zamanda periyodik olarak tekrarlanması zorunlu yani masrafı sürekli yenilenen bir harcamadır; tıpkı daha önce saydığımız üretim harcamaları gibi.