14 Eylül 2010 Salı

Ambalaj Tasarımı

Ambalaj tasarımında göz önüne alınması gereken özellikler: Ambalaj grafiği, grafik tasarımının özel bir uzmanlık dalı olmuştur. Ambalajın üzerindeki grafik tasarım; çekiciliği ve akılda kalıcılığı arttırmakta, ürünün satın almaya değer olduğunu vurgulamaktadır. Ambalaj grafiği çalışmasına iki boyutlu taslaklarla başlanmaktadır. Daha sonra üç boyutlu nesneler üzerinde uygulanmaktadır. Her tasarımın üç boyutlu maketi önceden hazırlanmakta ve renk sayısı taslak üzerinde denetlenmektedir. Renk sayısı arttıkça maliyet de artmaktadır, ancak firmanın görsel kimliğinde yer alan bütün renkler, tasarımda aynen kullanılmaktadır. Ambalaj tasarımcısı, ürünün özelliklerine uygun malzemenin seçiminden de sorumlu olmaktadır. Taşıyacağı ürünün özellikleri malzemeyi belirlemektedir.


Ambalaj tasarımlarında göz önüne alınması gereken özellikler şunlardır:

o Ambalajı yapılacak ürünün katı, sıvı, gaz gibi kimyasal ve fiziksel özellikleri incelenir.
o Ürünün geometrik formu göz önüne alır.
o Ambalaj için malzeme cinsi seçilir.
o Ambalajın geometrik açılımı ile renk ve biçimi kabaca çizilir.
o Ambalajın açık biçimi teknik olarak çizilir.
o Örnek olarak hazırlanan ambalajın üzerine, renk ve biçim tasarımı yapılır.
o Ambalajın ön yüzünde ürünün tüm özellikleri yazı ve görüntülerle hazırlanır.
o Ambalajın diğer yüzeylerinde gerekli olan açıklayıcı bilgiler yerleştirilir.
o Katlanacak yerler bıçak iziyle hafifçe belirlenir, katlanır ve yapıştırılır.
o Katlanacak yerlerin ambalajın iç tarafına gelmesi hesaplanır.
o Ambalajın hangi baskı teknikleriyle basılıp çoğaltılacağı bu aşamada düşünülmeli ve buna uygun tasarım düşünülmelidir.
o Ancak tasarımın düşüneceği en önemli aşama, ambalajın renk, görüntü ve geometrik olarak biçim tasarımı olmalıdır.
Önemli bir grafik ürünü olan ambalajın tasarımında renk üzerinde çok çalışılması ve dikkatle planlanması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar rengin satın alma ve seçme sürecindeki rolünü ortaya koymuş, sadece ambalaj üzerindeki etkin renk değiştirildiğinde bile, şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir.

Hiç yorum yok: