12 Ekim 2010 Salı

Yaratıcı Fikirlere Giden Yollar

James Webb Young
  1. Adım: Zihin hammaddeleri bir araya getirmeli. (Ürün ve insanlar hakkındaki özel bilgiler ve hayat ve olaylara dair genel bilgiler)
  2. Adım: Zihin tüm bu malzemeyi öğütme sürecine girer.
  3. Adım: Tüm konuyu ve problemi mümkün olabildiğince zihninizden atıyorsunuz.
  4. Adım: Boşluktan bir fikir ortaya çıkıyor.
  5. Adım: Yeni doğmuş fikninizi alıp gerçek dünyaya bırakıyor ve nasıl başarılı olduğunu görüyorsunuz.
Helmholtz 
  1. Aşama: "Hazırlık": Problemin her yönüyle incelendiği aşama. Ürün ve insanlar hakkındaki özel bilgiler ve hayat ve olaylara dair genel bilgiler.
  2. Aşama: "Kuluçka": Bilinçli olarak problemin düşünülmediği aşama.
  3. Aşama: "Aydınlanma": Mutlu fikirlerin beklenmedik bir anda, herhangi bir çaba harcanmadan esin gibi birden ortaya çıktığı aşama.
Moshe F. Rubinstein 
1. Aşama: Hazırlık 
• Problemin elemanları üzerinden tek tek geçerek, aralarındaki ilişkiyi araştırmak. 
2. Aşama: Kuluçka devri 
• Eğer bir problemi çabuk çözemiyorsanız, üstüne yatın. 
3. Aşama: Esin 
• Bir çözüm ya da olası bir çözüm yolu aniden ortaya çıktığında bir coşku kıvılcımı hissedersiniz. 
4. Aşama: Doğrulama 
• Çözümün gerçekten işleyip işlemediğini kontrol edersiniz. 
Alıntıdır..

Hiç yorum yok: